Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Wybory’ Archiwa

Śniadanie prasowe na temat reform polskiego państwa

Akademia Finansów i  Biznesu Vistula zorganizowała spotkanie, tzw. „śniadanie prasowe” poświęcone moim propozycjom reform polskiego państwa. Prowadził je bardzo sprawnie profesor Wawrzyniec Konarski. To było spotkanie podsumowujące moje propozycje zmian w administracji publicznej – mniej więcej te, które opisałem w artykule w [...]

Antypody kiełbasy wyborczej

Zgodnie z jednym z raportów ANAO (Australijski odpowiednik naszego NIK), w 2005 roku minister w australijskim gabinecie cieni Australijskiej Partii Pracy (Australian Labor Party, ALP) zapowiedział, że jeśli ALP dojdzie do władzy, to utworzy Infrastructure Australia, jednostkę federalną, mającą na celu współpracę z rządami stanowymi, [...]

Dlaczego nie udały się wybory samorządowe w 2014 roku?

Wybory Samorządowe 2014, tak jak każde inne wybory, należą do kategorii prac nazywanych „projektami”. A więc, żeby zagwarantować sukces wyborów, należy stosować metody zarządzania projektami. Na sukces projektu publicznego, czyli na przykład wyborów, wpływają trzy podstawowe czynniki: regulacje prawne, sposób przeprowadzenia [...]