Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Wiedza’ Archiwa

Jak powinno działać państwo?

Działanie nowoczesnego państwa powinno się opierać na pięciu filarach. 1. Zarządzanie strategiczne. Każda instytucja publiczna powinna mieć strategię, określającą cele do osiągnięcia. Cele powinny być mierzalne; powinny być precyzyjnie określone wskaźniki osiągania tych celów. 2. Nastawienie na efektywność. [...]

Po wizycie w projektach publicznych Stanów Zjednoczonych i Kanady

W ramach mojego projektu finansowanego przez NCN, dotyczącego krajowych systemów realizacji projektów publicznych, byłem przez większość września w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dwa tygodnie w Waszyngtonie, tydzień w Toronto i pięć dni w Ottawie.  W Waszyngtonie udało mi się dostać na konferencję Government 2020, przeznaczoną [...]

Dobrze w MSW – a co z Ministerstwem Infrastruktury?

Dzisiaj minister Boni w wywiadzie dla "Wyborczej" opisał działania zmierzające do poprawy sytuacji w podlegających mu projektach i programach. Wygląda, że minister rozumie podejście projektowe. Tu może być lepiej. Ale jednak większość problemów z polskimi projektami podlega pod Ministerstwo Infrastruktury: autostrady, metro, mosty, [...]