Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Strategia’ Archiwa

Spotkanie ws. Planu Morawieckiego

Wczoraj w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie ws. Planu Morawieckiego. Wziąłem udział w części dotyczącej "Instytucji prorozwojowych i strategicznego zarządzania rozwojem". Po wystąpieniach panelistów zadałem jedno poczwórne pytanie (odpowiedzi przytaczam z pamięci): Dlaczego zarządzanie projektami było w prezentacji [...]

Śniadanie prasowe na temat reform polskiego państwa

Akademia Finansów i  Biznesu Vistula zorganizowała spotkanie, tzw. „śniadanie prasowe” poświęcone moim propozycjom reform polskiego państwa. Prowadził je bardzo sprawnie profesor Wawrzyniec Konarski. To było spotkanie podsumowujące moje propozycje zmian w administracji publicznej – mniej więcej te, które opisałem w artykule w [...]

Jak usprawnić Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli musi być niezależna od wpływów politycznych. Stanowisko prezesa NIK nie może być łupem partii politycznych. Na stanowisko to możliwość kandydowania powinny mieć osoby z odpowiednio długim stażem w instytucjach kontroli publicznej. Ale sama NIK nie powinna pozostawać poza kontrolą. W innych krajach, po [...]

Jak usprawnić polską administrację publiczną?

Jednym z głównych obszarów, które należy w Polsce usprawnić, jest szeroko rozumiana administracja publiczna – od sposobu formułowania jej celów w kampaniach wyborczych, aż po realizację konkretnych projektów i realizację zakupów publicznych. Żadna z sił politycznych, kandydujących w wyborach, nie przedstawiła swojego programu w [...]

Będziemy uczyć Ukrainę zarządzania!

Pani Premier Kopacz pojechała wraz z dużą ekipa towarzyszącą na Ukrainę i obiecała pomoc. W ekipie był między innymi prezes Najwyższej Izby Kontroli, p. Krzysztof Kwiatkowski. Po przyjeździe p. Kwiatkowski w wywiadzie radiowym wyjaśnił, na czym będzie polegała pomoc: będziemy Ukrainę „uczyć, jak przygotowywać [...]

Jak powinno działać państwo?

Działanie nowoczesnego państwa powinno się opierać na pięciu filarach. 1. Zarządzanie strategiczne. Każda instytucja publiczna powinna mieć strategię, określającą cele do osiągnięcia. Cele powinny być mierzalne; powinny być precyzyjnie określone wskaźniki osiągania tych celów. 2. Nastawienie na efektywność. [...]

Czy polska administracja jest za duża czy nieefektywna?

We wczorajszej „Rzeczpospolitej” (23 grudnia 2014) na pierwszej stronie ukazał się tekst „Administracja puchnie”, w którym autorka informuje o rozroście administracji. Czy w ten sposób Autorka sugeruje, że każdy nowy urząd jest i byłby zły? Ja jestem pewien, że kilku urzędów w polskiej administracji brakuje. Na przykład [...]