Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Projekt’ Archiwa

Wiosna: o projektach publicznych, zakupach publicznych i o prezydencie Trumpie

Na wiosnę miałem kilka wykładów, przede wszystkim o tym, jak się zarządzania projektami na świecie, a jak w Polsce. Dzięki uprzejmości organizatorów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, wygłosiłem wykład o Krajowym Systemie Realizacji Projektów Publicznych. Potem zostałem zaproszony na Kongres Zamawiających, gdzie [...]

Kilka uwag o kontroli Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych wykonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Raport jest dostępny pod adresem https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-wieloletniego-programu-inwestycji-kolejowych.html. Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, Art. 5., pkt. 1. "Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności (…)". Zastanówmy się, [...]

Poznań: w jury PMPiady

Oddział Poznański PMI w sobotę 23 kwietnia bardzo sprawnie zorganizował pierwszą PMPiadę. To konkurs mówców, opowiadających o zarządzaniu projektami. Miałem przyjemność być członkiem jury tego wydarzenia. To byli naprawdę bardzo dobrzy mówcy, najlepsi eksperci zarządzania projektami w Polsce! Liczna publiczność (ok. 300 osób, [...]

Ryga: Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzania Projektami Krajów Bałtyckich

Uniwersytet Łotewski zorganizował bardzo ciekawą naukową konferencję dotyczącą zarządzania projektami. Opowiedziałem tam o mojej najnowszej wersji modelu Krajowych Systemów Realizacji Projektów Publicznych, tym razem podzielonego na trzy „terytoria”: wykonania, governance i rozwoju. Przy okazji zmuszony byłem wymyślić [...]

W Olsztynie wykład teoretyczny o projektach publicznych

Co to jest projekt publiczny? Czy projekty publiczne różnią się od projektów prywatnych? Czy projekty publiczne zawsze są realizowane przez sektor administracji publicznej? Chyba nie, ruch „Solidarności” niewątpliwie był projektem publicznym i na pewno nie był projektem rządowym. Czy sektor prywatny nie realizuje projektów [...]

O reformach państwa polskiego w Zielonej Górze

Na zaproszenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, z inicjatywy dr Roberta Wysockiego, prodziekana Wydziału miałem przyjemność podzielić się z pracownikami i studentami moimi pomysłami dotyczącymi reformy polskiego państwa. Spotkanie odbyło się 21 marca, poprowadził je dr Wysocki. Reforma zarządzania [...]

Zamieńmy system zamówień publicznych na system zakupów publicznych

Redaktor Krzysztof Nędzyński z „Obserwatora Finansowego”, portalu Narodowego Banku Polskiego, przeprowadził ze mną wywiad na temat koniecznych zmian w polskim systemie zakupów publicznych. To nie jest przejęzyczenie – w Polsce potrzebny jest system zakupów zamiast zamówień publicznych. Przecież samo zamówienie jest tylko [...]

Śniadanie prasowe na temat reform polskiego państwa

Akademia Finansów i  Biznesu Vistula zorganizowała spotkanie, tzw. „śniadanie prasowe” poświęcone moim propozycjom reform polskiego państwa. Prowadził je bardzo sprawnie profesor Wawrzyniec Konarski. To było spotkanie podsumowujące moje propozycje zmian w administracji publicznej – mniej więcej te, które opisałem w artykule w [...]

Jak usprawnić Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli musi być niezależna od wpływów politycznych. Stanowisko prezesa NIK nie może być łupem partii politycznych. Na stanowisko to możliwość kandydowania powinny mieć osoby z odpowiednio długim stażem w instytucjach kontroli publicznej. Ale sama NIK nie powinna pozostawać poza kontrolą. W innych krajach, po [...]

Jak usprawnić polską administrację publiczną?

Jednym z głównych obszarów, które należy w Polsce usprawnić, jest szeroko rozumiana administracja publiczna – od sposobu formułowania jej celów w kampaniach wyborczych, aż po realizację konkretnych projektów i realizację zakupów publicznych. Żadna z sił politycznych, kandydujących w wyborach, nie przedstawiła swojego programu w [...]

 Strona 1 z 3  1  2  3 »