Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Polska’ Archiwa

Wiosna: o projektach publicznych, zakupach publicznych i o prezydencie Trumpie

Na wiosnę miałem kilka wykładów, przede wszystkim o tym, jak się zarządzania projektami na świecie, a jak w Polsce. Dzięki uprzejmości organizatorów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, wygłosiłem wykład o Krajowym Systemie Realizacji Projektów Publicznych. Potem zostałem zaproszony na Kongres Zamawiających, gdzie [...]

Kilka uwag o kontroli Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych wykonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Raport jest dostępny pod adresem https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-wieloletniego-programu-inwestycji-kolejowych.html. Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, Art. 5., pkt. 1. "Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności (…)". Zastanówmy się, [...]

Czy Plan Morawieckiego będzie zrealizowany?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule tego wpisu można znaleźć, porównując dwa wywiady (podkreślenia w tekście są moje). Salon Polityczny Trójki, 19 lutego 2016, 8:13, wywiad Beaty Michniewicz z Mateuszem Morawieckim Pytanie: Od czego przede wszystkim zależy powodzenie Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? Mateusz Morawiecki: [...]

O reformach państwa polskiego w Zielonej Górze

Na zaproszenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, z inicjatywy dr Roberta Wysockiego, prodziekana Wydziału miałem przyjemność podzielić się z pracownikami i studentami moimi pomysłami dotyczącymi reformy polskiego państwa. Spotkanie odbyło się 21 marca, poprowadził je dr Wysocki. Reforma zarządzania [...]

Zamieńmy system zamówień publicznych na system zakupów publicznych

Redaktor Krzysztof Nędzyński z „Obserwatora Finansowego”, portalu Narodowego Banku Polskiego, przeprowadził ze mną wywiad na temat koniecznych zmian w polskim systemie zakupów publicznych. To nie jest przejęzyczenie – w Polsce potrzebny jest system zakupów zamiast zamówień publicznych. Przecież samo zamówienie jest tylko [...]

Jak usprawnić Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli musi być niezależna od wpływów politycznych. Stanowisko prezesa NIK nie może być łupem partii politycznych. Na stanowisko to możliwość kandydowania powinny mieć osoby z odpowiednio długim stażem w instytucjach kontroli publicznej. Ale sama NIK nie powinna pozostawać poza kontrolą. W innych krajach, po [...]

Jak usprawnić polską administrację publiczną?

Jednym z głównych obszarów, które należy w Polsce usprawnić, jest szeroko rozumiana administracja publiczna – od sposobu formułowania jej celów w kampaniach wyborczych, aż po realizację konkretnych projektów i realizację zakupów publicznych. Żadna z sił politycznych, kandydujących w wyborach, nie przedstawiła swojego programu w [...]

O kontroli Terminalu LNG Świnoujście przez NIK

Terminal LNG jest budowany na podstawie uchwały Rady Ministrów z 2006 roku. Trzy lata później, a więc zdecydowanie za późno, Sejm przyjął Ustawę ws. Budowy Terminalu LNG. Ustawa mówiła o koordynacji projektu przez GAZ-SYSTEM (nie o zarządzaniu projektem). W rzeczywistości budowa terminalu jest programem składającym się z czterech [...]

Jak powinno działać państwo?

Działanie nowoczesnego państwa powinno się opierać na pięciu filarach. 1. Zarządzanie strategiczne. Każda instytucja publiczna powinna mieć strategię, określającą cele do osiągnięcia. Cele powinny być mierzalne; powinny być precyzyjnie określone wskaźniki osiągania tych celów. 2. Nastawienie na efektywność. [...]

Czy polska administracja jest za duża czy nieefektywna?

We wczorajszej „Rzeczpospolitej” (23 grudnia 2014) na pierwszej stronie ukazał się tekst „Administracja puchnie”, w którym autorka informuje o rozroście administracji. Czy w ten sposób Autorka sugeruje, że każdy nowy urząd jest i byłby zły? Ja jestem pewien, że kilku urzędów w polskiej administracji brakuje. Na przykład [...]

 Strona 1 z 2  1  2 »