Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Partnerstwo’ Archiwa

Zamieńmy system zamówień publicznych na system zakupów publicznych

Redaktor Krzysztof Nędzyński z „Obserwatora Finansowego”, portalu Narodowego Banku Polskiego, przeprowadził ze mną wywiad na temat koniecznych zmian w polskim systemie zakupów publicznych. To nie jest przejęzyczenie – w Polsce potrzebny jest system zakupów zamiast zamówień publicznych. Przecież samo zamówienie jest tylko [...]

Drobne zmiany w prawie zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejną propozycję modyfikacji Prawa zamówień publicznych. Niektóre propozycje zmian idą w dobrym kierunku. Używa się słów "projekt", "partnerstwo" czy "innowacje". Ale w dalszym ciągu to jest to samo, stare PZP. Głównym celem uchwalenia tego prawa w 1994 roku było zapewnienie uczciwości [...]

Kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych znów lekceważy współczesną wiedzę

W „Rzeczpospolitej” z 26 sierpnia ukazał się mój artykuł, dotyczący ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych, pod tytułem (nadanym przez Redakcję) „Za wcześnie na radość”. Proponuję tam – mogę powiedzieć: jak zwykle – rozwiązania konieczne do usprawnienia polskiego systemu projektów publicznych, a znów [...]

Konieczne zmiany w polskim systemie projektów publicznych

ThinkTank opublikował mój tekst o systemie polskich projektów publicznych. O tym, że konieczne są zmiany prawne, organizacyjne i kulturowe.

Projekty GDDKiA

Dzisiaj "Obserwator Finansowy" NBP opublikował mój tekst o podejściu do zarządzania projektami w GDDKiA. O tym, do czego prowadzi stosowanie najniższej ceny jako głównego kryterium w przetargach. O tym, w jaki sposób GDDKiA wyklucza partnerstwo ze swoich przetargów. I o tym, że GDDKiA nie promują najlepszych praktyk zarządzania [...]

Zmowa cenowa firm czy działania GDDKiA i Ministerstwa Transportu?

Dlaczego w Polsce powstają zmowy cenowe, między innymi przy budowie autostrad? Odpowiedź, szczególnie dla czytelników tego blogu, jest łatwa. Dlatego, że polski system zamówień publicznych nie stwarza warunków do współpracy pomiędzy publicznym zamawiającym a prywatnym wykonawcą. W związku z tym uczestnicy przetargów stwarzają [...]

Czy najtańsza oferta kosztuje najmniej?

Ze strony internetowej firmy Metro Warszawskie Sp. z o. o. w dalszym ciągu można pobrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na budowę II linii warszawskiego metra. Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, tak jak w wielu projektach publicznych, wskazano cenę (punkt 25). Czyli, zgodnie z tokiem myślenia organizatorów [...]

Nowy PESEL i CEPIK o dwa lata później

„Gazeta Wyborcza” donosi (17 września 2012), że nowe wersje systemów PESEL i CEPIK zmienią Polskę o dwa lata później niż do niedawna planowano. Co w tym tekście jest szczególnie ciekawe z punktu widzenia zarządzania projektami? Na pewno do niedawna obowiązujący plan był zły, skoro datę ukończenia trzeba przesunąć o dwa [...]

Co z polskimi autostradami?

W sektorze publicznym, prawie zawsze w przetargach wygrywają najtańsze oferty. Przekroczenia kosztów, opóźnienia, niska jakość, roszczenia i procesy sądowe są codzienną praktyką. Jest za dużo wykonawców a za mało kontraktów. Śmiesznie niskie oferty są wysyłane żeby wygrać przetarg, z nadzieją, że straty zostaną pokryte w [...]