Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Jakość’ Archiwa

Jakość i Harmonogram w SIWZ na Autostradę A1

Przyjrzyjmy się podejściu do zarządzania jakością i do zarządzania harmonogramem w SIWZ na budowę dwóch odcinków Autostrady A1. Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości Zapis Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał: (a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania robót, (b) procedury obiegu [...]