Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Governance’ Archiwa

E-posterunek. Klęska policyjnego projektu.

W „Rzeczpospolitej” z 7 stycznia i z 8 stycznia 2014 opisywana jest afera z projektem e-posterunek. Na podstawie tylko tych dwóch tekstów można spróbować przeanalizować, jakie błędy popełniono w tym projekcie. Cena, za którą kontrakt wygrała firma NetLine – 300 tys. zł. To mniej więcej roczny koszt pracy jednego [...]

Governance w kontrakcie budowy Autostrady A1

Przyjrzyjmy się strukturom „governance” (to angielskie słowo nie ma dobrego tłumaczenia na język polski; mówi się czasami o „ładzie zarządzania” projektu, czasami o „kierowaniu” projektem – ogólnie chodzi o to, kto komu ma prawo wydawać polecenia, kto przed kim musi się rozliczać z wykonywanych prac w projekcie i ponad [...]