Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘FIDIC’ Archiwa

O kontroli Terminalu LNG Świnoujście przez NIK

Terminal LNG jest budowany na podstawie uchwały Rady Ministrów z 2006 roku. Trzy lata później, a więc zdecydowanie za późno, Sejm przyjął Ustawę ws. Budowy Terminalu LNG. Ustawa mówiła o koordynacji projektu przez GAZ-SYSTEM (nie o zarządzaniu projektem). W rzeczywistości budowa terminalu jest programem składającym się z czterech [...]

Czerwona Książka FIDIC a projekty i zarządzanie nimi

Dokument „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego” (nazywany „Czerwoną Książką FIDIC”), często stanowi podstawę do specyfikowania szczegółowych warunków realizacji kontraktów budowlanych. Tak jest na przykład w ogłoszonym w październiku 2012 przetargu na odcinek [...]

Governance w kontrakcie budowy Autostrady A1

Przyjrzyjmy się strukturom „governance” (to angielskie słowo nie ma dobrego tłumaczenia na język polski; mówi się czasami o „ładzie zarządzania” projektu, czasami o „kierowaniu” projektem – ogólnie chodzi o to, kto komu ma prawo wydawać polecenia, kto przed kim musi się rozliczać z wykonywanych prac w projekcie i ponad [...]

Jakość i Harmonogram w SIWZ na Autostradę A1

Przyjrzyjmy się podejściu do zarządzania jakością i do zarządzania harmonogramem w SIWZ na budowę dwóch odcinków Autostrady A1. Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości Zapis Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał: (a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania robót, (b) procedury obiegu [...]

Są SIWZy na dwa odcinki Autostrady A1 – znów fatalne

Już wiem, dlaczego wczoraj miałem takie kłopoty ze znalezieniem SIWZów na dwa odcinki autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Bo ich nie było. Ale dzisiaj rano pojawiły się (uwaga: łatwiej je ściągnąć przeglądarką Mozilla niż Internet Exploer). Szybka analiza tych materiałów potwierdza, że niewiele się poprawiło w [...]