Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘GMP’ Archiwa

Czy najtańsza oferta kosztuje najmniej?

Ze strony internetowej firmy Metro Warszawskie Sp. z o. o. w dalszym ciągu można pobrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na budowę II linii warszawskiego metra. Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, tak jak w wielu projektach publicznych, wskazano cenę (punkt 25). Czyli, zgodnie z tokiem myślenia organizatorów [...]