Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Autostrady’ Archiwa

Partnerstwo w budowie dróg – czy słusznie zdymisjonowano Lecha Witeckiego

Dzisiaj w „Rzeczpospolitej” pod tytułem Partnerstwo drogowe została opublikowana moja odpowiedź na tekst red. Marcina Piaseckiego Sposób na drogi, dotyczący decyzji premier Bieńkowskiej ws. odwołania prezesa GDDKiA Lecha Witeckiego. Pełniejsza wersja mojego tekstu jest dostępna po kliknięciu tutaj.

Projekty GDDKiA

Dzisiaj "Obserwator Finansowy" NBP opublikował mój tekst o podejściu do zarządzania projektami w GDDKiA. O tym, do czego prowadzi stosowanie najniższej ceny jako głównego kryterium w przetargach. O tym, w jaki sposób GDDKiA wyklucza partnerstwo ze swoich przetargów. I o tym, że GDDKiA nie promują najlepszych praktyk zarządzania [...]

GDDKiA znów opóźnia wykonanie odcinka autostrady A1

Pierwszy kontrakt na budowę odcinka Włocławek Zachód – Kowal GDDKiA podpisała w czerwcu 2010. GDDKiA nie poradziła sobie z budową i prace przerwała we wrześniu 2012. Tu ważna dygresja: dla użytkowników dróg i podatników nie jest szczególnie ważne, jaka składowa systemu budowy dróg spowodowała zerwanie: czy była to [...]

Zmowa cenowa firm czy działania GDDKiA i Ministerstwa Transportu?

Dlaczego w Polsce powstają zmowy cenowe, między innymi przy budowie autostrad? Odpowiedź, szczególnie dla czytelników tego blogu, jest łatwa. Dlatego, że polski system zamówień publicznych nie stwarza warunków do współpracy pomiędzy publicznym zamawiającym a prywatnym wykonawcą. W związku z tym uczestnicy przetargów stwarzają [...]

Konferencja NETLIPSE i wywiad ministra Nowaka

W Warszawie 15 i 16 października 2012 odbyło się organizowane przez GDDKiA spotkanie europejskiej sieci NETLIPSE (NETwork for the dissemination of knowledge on the management and organisation of Large Infrastructure Projects in Europe). NETLIPSE zajmuje się wielkimi europejskimi projektami infrastrukturalnymi: budowa dróg, linii kolejowych, [...]

Governance w kontrakcie budowy Autostrady A1

Przyjrzyjmy się strukturom „governance” (to angielskie słowo nie ma dobrego tłumaczenia na język polski; mówi się czasami o „ładzie zarządzania” projektu, czasami o „kierowaniu” projektem – ogólnie chodzi o to, kto komu ma prawo wydawać polecenia, kto przed kim musi się rozliczać z wykonywanych prac w projekcie i ponad [...]

Jakość i Harmonogram w SIWZ na Autostradę A1

Przyjrzyjmy się podejściu do zarządzania jakością i do zarządzania harmonogramem w SIWZ na budowę dwóch odcinków Autostrady A1. Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości Zapis Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał: (a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania robót, (b) procedury obiegu [...]

Są SIWZy na dwa odcinki Autostrady A1 – znów fatalne

Już wiem, dlaczego wczoraj miałem takie kłopoty ze znalezieniem SIWZów na dwa odcinki autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Bo ich nie było. Ale dzisiaj rano pojawiły się (uwaga: łatwiej je ściągnąć przeglądarką Mozilla niż Internet Exploer). Szybka analiza tych materiałów potwierdza, że niewiele się poprawiło w [...]

Uroki szukania SIWZ

Próbowałem znaleźć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, czyli tzw. SIWZ, na kontynuację budowy autostrady A1 Kowal - Stryków, oczywiście, żeby zobaczyć, czy konieczna jest umiejętność zarządzania projektami, żeby mieć szansę w przetargu i podzielić się z Państwem tą wiedzą. Znalazłem europejskie ogłoszenie o [...]

Dobrze w MSW – a co z Ministerstwem Infrastruktury?

Dzisiaj minister Boni w wywiadzie dla "Wyborczej" opisał działania zmierzające do poprawy sytuacji w podlegających mu projektach i programach. Wygląda, że minister rozumie podejście projektowe. Tu może być lepiej. Ale jednak większość problemów z polskimi projektami podlega pod Ministerstwo Infrastruktury: autostrady, metro, mosty, [...]

 Strona 1 z 2  1  2 »