Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

‘Administracja publiczna’ Archiwa

Wiosna: o projektach publicznych, zakupach publicznych i o prezydencie Trumpie

Na wiosnę miałem kilka wykładów, przede wszystkim o tym, jak się zarządzania projektami na świecie, a jak w Polsce. Dzięki uprzejmości organizatorów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, wygłosiłem wykład o Krajowym Systemie Realizacji Projektów Publicznych. Potem zostałem zaproszony na Kongres Zamawiających, gdzie [...]

Kilka uwag o kontroli Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych wykonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Raport jest dostępny pod adresem https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-wieloletniego-programu-inwestycji-kolejowych.html. Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, Art. 5., pkt. 1. "Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności (…)". Zastanówmy się, [...]

Jesień: Porto, Dobczyce, Sydney, Bombaj

Uff, skończyła się intensywna jesień. Najpierw wykład w Porto o tym, czym się różnią projekty publiczne of projektów innych sektorów. Następnie w Dobczycach na konferencji organizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie o koniecznych reformach polskiego państwa. Ale tam brałem udział tylko zaocznie, bez osobistej obecności, [...]

Ryga: Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzania Projektami Krajów Bałtyckich

Uniwersytet Łotewski zorganizował bardzo ciekawą naukową konferencję dotyczącą zarządzania projektami. Opowiedziałem tam o mojej najnowszej wersji modelu Krajowych Systemów Realizacji Projektów Publicznych, tym razem podzielonego na trzy „terytoria”: wykonania, governance i rozwoju. Przy okazji zmuszony byłem wymyślić [...]

W Olsztynie wykład teoretyczny o projektach publicznych

Co to jest projekt publiczny? Czy projekty publiczne różnią się od projektów prywatnych? Czy projekty publiczne zawsze są realizowane przez sektor administracji publicznej? Chyba nie, ruch „Solidarności” niewątpliwie był projektem publicznym i na pewno nie był projektem rządowym. Czy sektor prywatny nie realizuje projektów [...]