Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

W Olsztynie wykład teoretyczny o projektach publicznych

Co to jest projekt publiczny? Czy projekty publiczne różnią się od projektów prywatnych? Czy projekty publiczne zawsze są realizowane przez sektor administracji publicznej? Chyba nie, ruch „Solidarności” niewątpliwie był projektem publicznym i na pewno nie był projektem rządowym. Czy sektor prywatny nie realizuje projektów publicznych? Realizuje; nazywają się one projektami filantropijnymi – na przykład budowa muzeów, oper, czy organizacja zbiórek charytatywnych. Czy to prawda, że projekty publiczne różnią się od prywatnych tym, że te pierwsze mają wiele różnych celów społecznych, a prywatne jeden cel – finansowy? Chyba nie, państwowe loterie mają wyłącznie jeden cel: finansowy. Do chwili obecnej w literaturze światowej nie istnieje poprawna, precyzyjna definicja projektu publicznego. Musiałem się więc podjąć zapełnienia tej luki… I stąd referat Model wymiarowy różnic pomiędzy projektami publicznymi a innymi rodzajami projektów, który wygłosiłem na konferencji WNE Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i ISP Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w pięknie położonym ośrodku w Worlinach.

Projekty są specjalnym rodzajem organizacji. Dla poziomu organizacji Scott, Falcone, Rainey i inni naukowcy opracowali model różnic. Różnice na poziomie projektów to różnice dla organizacji plus różnice specyficzne dla projektów. Znaną różnicą zdefiniowaną dla poziomu organizacji jest mniejsze zaangażowanie w pracę osób sektora publicznego. Zaś przykładową różnicą dla poziomu projektów jest więcej przeglądów bram w projektach prywatnych niż w publicznych.

Na tej ciekawej konferencji próbowałem znaleźć referaty dotyczące administracji centralnej. I nie udało mi się… Tak jakby nikt w Polsce nie zajmował się tym obszarem. A bardzo chętnie wymieniłbym swoje opinie na ten temat.

Komentuj