Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

Zamieńmy system zamówień publicznych na system zakupów publicznych

Redaktor Krzysztof Nędzyński z „Obserwatora Finansowego”, portalu Narodowego Banku Polskiego, przeprowadził ze mną wywiad na temat koniecznych zmian w polskim systemie zakupów publicznych. To nie jest przejęzyczenie – w Polsce potrzebny jest system zakupów zamiast zamówień publicznych. Przecież samo zamówienie jest tylko fragmentem procesu, prowadzącego do pozyskania produktu, który ma służyć odpowiedniej społeczności. A cały ten proces powinniśmy nazywać zakupami. Tak, jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. W szczególności podstawowym kryterium jakości tego procesu powinno być zadowolenie społeczności użytkowników kupowanego produktu – zadowolenie dostawców to uboczne kryterium oceny tego procesu. W Polsce głównym kryterium oceny systemu zakupów publicznych jest niska liczba odwołań od decyzji przetargowych, czyli właśnie poziom (nie)zadowolenia dostawców. Trzeba to zmienić. Pełny tekst wywiadu jest dostępny tutaj.

Komentuj