Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
niedziela Styczeń 21st 2018

Śniadanie prasowe na temat reform polskiego państwa

Akademia Finansów i  Biznesu Vistula zorganizowała spotkanie, tzw. „śniadanie prasowe” poświęcone moim propozycjom reform polskiego państwa. Prowadził je bardzo sprawnie profesor Wawrzyniec Konarski. To było spotkanie podsumowujące moje propozycje zmian w administracji publicznej – mniej więcej te, które opisałem w artykule w „Rzeczpospolitej”  23 września. Prezentacja pokazana na spotkaniu jest dostępna tutaj, a materiały po-spotkaniowe tutaj.

Komentuj