Blog dr Stanisława Gasika. Dyskusja o polskich projektach, ich znaczeniu, sposobie realizacji
sobota Luty 24th 2018

O kontroli Terminalu LNG Świnoujście przez NIK

Terminal LNG jest budowany na podstawie uchwały Rady Ministrów z 2006 roku. Trzy lata później, a więc zdecydowanie za późno, Sejm przyjął Ustawę ws. Budowy Terminalu LNG. Ustawa mówiła o koordynacji projektu przez GAZ-SYSTEM (nie o zarządzaniu projektem). W rzeczywistości budowa terminalu jest programem składającym się z czterech projektów – a nie projektem. Ustawa nakazuje GAZ-SYSTEMOWI opracowanie harmonogramu. Nie nakazuje natomiast opracowania planu projektu. Trzy zasadnicze błędy w jednym. A właściwie cztery, jeśli uwzględnimy opóźnienie w przyjęciu Ustawy. Z tych błędów jeden, opóźnienie, może być (częściowo) przypisany poprzedniej, rządzącej w 2006 roku, ekipie, zaś trzy – ekipie rządzącej w 2009, kiedy do ekipy tej należał aktualny prezes NIK. Proszę zgadnąć, który z tych błędów wytykają kontrolerzy NIK?

Raport przemilcza kwestię (braku) planu projektu, kwestię jakości procesów zarządczych.  Ciekawe, że jeszcze w roku 2012, na przykład w wyniku kontroli GDDKiA, NIK formułowała sensowne wnioski dotyczące zarządzania projektami – że trzeba opracować metodykę zarządzania, że trzeba stosować standardy FIDIC. Co się stało z wiedzą NIK między rokiem 2012 a 2015? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że w tym okresie zmienił się prezes tej instytucji – człowieka, który ponad 20 lat pracował w NIK zastąpił działacz polityczny.

Niektórzy komentatorzy prasowi, z A. Kublikiem z „Gazety Wyborczej” na czele, zauważają, że na Litwie już uruchomiono (pływający) terminal gazowy. A więc można… Ale jakoś red. Kublik nie zwraca uwagi na to, że właśnie Litwa jest uważana przez UE za kraj najlepiej wdrażający efektywne metody zarządzania w tej części Europy. To, że na Litwie się udało, zaś w Polsce – nie, nie jest przypadkiem. Naprawdę trzeba umieć zarządzać, także projektami.

Mój tekst na ten temat ukazał się w „Rzeczpospolitej” 16 marca 2015 roku
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705506,1186289-Po-poslizgu-terminalu-LNG.html
.

Komentuj